19.8.2015

Kirjoitukset, sovellukset ja projektit

Kirjoitukset

Ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen essee, aiheena ”Ratkaisukeskeisen psykoterapian soveltaminen nuorisopsykiatrian osastohoidossa”

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja teknologia”, psykoterapiakoulutuksen päättötyö.

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa -Tutkimussuunnitelma altistusterapiaprosessin vaikuttavuudesta”, ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteriopintojen gradu sekä tutkimussuunnitelma.

Esittelyteksti virtuaalisesta altistusterapiasta

Digipsykiatria – Vol 1 Virtuaalitodellisuus ja AR

”Tiedon rakentuminen sosiaalisessa mediassa”. Työnimike tutkimussuunnitelmalle. Toistaiseksi keskeytetty.

Tutkimukset

Korkean paikan kammon virtuaalinen altistus yhteistyössä Turun Perhelääkäreiden kanssa – Tulosten kirjoittaminen käynnissä.
Raakadata tuloksista saatavilla tästä

Luentomateriaalit

 • ”Ratkaisukeskeisen psykoterapian soveltaminen nuorisopsykiatrian osastohoidossa”
 • ”Tulevaisuuskuvien rakentaminen -yhteistyön fokusointi tulevaisuuteen ja tavoitteisiin psykiatrisessa hoitotyössä”
 • ”Digipsykiatria -Teknologia lähestymistapana mielenterveyteen”

Työkalut, sovellukset, projektit

 • Korkeanpaikankammon altistusterapiaan tarkoitettu pc sovellus, jota käytetään HTC Vive virtuaalitodellisuuslaitteistolla.
 • ”Terapia-Nalle”. Projekti, jossa esitän teknologian ja psykoterapian yhteensovittamiseksi pehmolelusta rakennettua ”työkalua” erityisesti lasten kanssa työskentelyyn.
 • ”Taitokirja”. Työkalu johon kerätään kaikki ihmisen taidot ja ominaisuudet hyödynnettäväksi mm. ongelmien ratkaisemisessa tai itsetuntoon liittyvien teemojen tarkastelussa.
 • ”Tuhat ja yksi työkalua psykiatriseen hoitotyöhön”. Pääosin kirjallisuuden lähteisiin perustuva kooste erilaisista psykiatriseen hoitotyöhön, ja myös terapiatyöhön, soveltuvista menetelmistä.
 • ”Onnistumisen hetki parityöskentelyssä”

HPI:n ratkaisukeskeisen työkalun ”Onnistumisen hetki” harjoitus soveltuu niin yksilöiden kuin pariskuntien kanssa taitojen sekä myönteisten ominaisuuksien kartoittamiseen ja esiin tuomiseen.

Omaan sovellukseeni pariskunnan suhdetaitojen tutkimista varten kehitin kolme vaihetta:

 1. Pariskunta nimeää yhdessä jonkin onnistuneen suhdekokemuksen. Tämä voi olla myös ennakkotehtävänä ennen istuntoa. Tarkoitus kytkeä heti pariskunta yhdessä tekemisen maastoon.
 2. Vuorotellen kumpikin osapuoli kertoo miten omalta osaltaan osallistui konkreettisesti tuon hetken/kokemuksen saavuttamiseen. Toisen osapuolen tehtävänä on kertoa mitä taitoja/myönteisiä ominaisuuksia hänen mielestään puolisossa on, jotta tämä on saanut teon konkreettisesti aikaan. Tämän jälkeen vaihdetaan osapuolia.
 3. Keskustelua siitä, nousiko toisen puheissa esiin mitään taitoja/ominaisuuksia, joita haluaisi myös itsessään kehittää tulevaisuutta varten.