20.3.2017

Psykoterapiakoordinointi

Varsinkin pitkäkestoisen psykoterapian aloittaminen saattaa toisinaan tuntua vaikealta jo pelkästään sen vuoksi, että ei ole täysin tarkkaa tietoa siitä, mitä kyseinen yhteistyösuhde tarkoittaa ja pitää sisällään. Tämän lisäksi asiakkaalle voi tuottaa hankaluuksia etsiä lukuisten eri terapeuttien ja terapiasuuntausten joukosta se itselleen sopivin. Asiakkaan ja terapeutin välisellä kemialla on olennainen merkitys, jota ei kuitenkaan valitettavasti pystytä etukäteen ennustamaan.

On kuitenkin mahdollista lisätä todennäköisyyttä siihen, että asiakas löytää itselleen sopivalta tuntuvan terapeuttisen työskentelymuodon.

Sinä, joka olet aikeissa etsiä itsellesi psykoterapeuttia. Halutessasi toimin koordinaattorina, jonka ensisijaiseen tehtävään kuuluu saattaa sinut ja terapeutti yhteen.

Haastattelen lyhyesti omat toiveesi terapeutista sekä mahdollisesti jo tiedossa olevasta terapiasuuntauksesta, mahdolliset aikaisemmat kokemuksesi terapeuttisesta työskentelystä, sekä luonnollisesti myös muut kiinnostuksen kohteet, joilla saattaisi olla prosessin kannalta merkitystä.

Tämän jälkeen käyn läpi vaihtoehdot, jotka tuntuisivat sopivan parhaiten haastattelusta kerättyyn informaatioon. Tiedustelen puolestasi onko terapeutilla mahdollista ottaa vastaan uusia asiakkaita ja halutessasi avustan ensimmäisen käyntiajan sopimisessa.

Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää.